Vragen van de leden Karabulut (SP), Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Van Ojik (GroenLinks), Ploumen (PvdA), Sjoerdsma (D66) en Van Raan (PvdD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een aanval op de democratie in Turkije (ingezonden 23 augustus 2019).

Vraag 1

Is het u bekend dat Turkije opnieuw democratisch gekozen burgemeesters in het zuidoosten van Turkije heeft opgepakt en loyale bestuurders heeft aangesteld?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat Turkije sinds 2016 zo’n honderd burgemeesters van de Democratische Partij van de Volkeren (HDP) uit hun functie heeft gezet en vervangen door zogenaamde toezichthouders? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Vraag 3

Deelt u het oordeel van Human Rights Watch hierover, namelijk dat het oppakken van volksvertegenwoordigers een keiharde aanval op de democratie is en hiermee allerlei (politieke) rechten worden geschonden? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 4

Bent u bereid de arrestatie van de gekozen volksvertegenwoordigers in heldere woorden te veroordelen? Zo nee, waarom niet? Bent u daarnaast bereid in EU-verband aan te dringen op een stevige veroordeling?

Vraag 5

Hoe spannen Nederland en de EU zich in om het respect voor democratische beginselen in Turkije te herstellen?

Vraag 6

Welke gevolgen moet dit antidemocratische Turkse optreden hebben voor de relatie tussen Nederland/de EU en Turkije?


X Noot
1

«Drie Koerdische burgemeesters afgezet en ruim 400 arrestaties in Turkije», NRC.nl, 19 augustus 2019 (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/19/drie-koerdische-burgemeesters-afgezet-en-ruim-400-arrestaties-in-turkije-a397046)

X Noot
2

«Turkey: 3 Kurdish Mayors Removed from Office», Human Rights Watch, 20 augustus 2019 (https://www.hrw.org/news/2019/08/20/turkey-3-kurdish-mayors-removed-office)

Naar boven