Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de zorgelijke situatie van Aramese christenen in zuidoost Turkije (ingezonden 31 juli 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met de inhoud van de brief van de Aramese Beweging voor Mensenrechten over de alarmerende situatie van Aramese christenen in zuidoost Turkije?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op de in de brief genoemde brandstichting op drie plaatsen waar Aramese christenen wonen?

Vraag 3

Is uw indruk dat de Turkse autoriteiten minderheden in het land onvoldoende in bescherming nemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid in uw contacten met Turkije onderzoek te bepleiten naar deze brandstichtingen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Brief Aramese Beweging voor Mensenrechten over de alarmerende situatie van de Aramese christenen in zuidoost Turkije, bijgesloten als bijlage bij deze vragen, 30 juli 2019.

Naar boven