Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Directeur probleemkind Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stopt ermee» (ingezonden 25 februari 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Directeur probleemkind CBR stopt ermee»?1

Vraag 2

Heeft het vertrek van de algemeen directeur te maken met uw aankondiging dat het toezicht op het CBR wordt aangescherpt? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Vraag 3

Volgens het CBR zal ten aanzien van de doorlooptijden, als alles meezit, pas in het najaar van 2019 verbetering optreden.Wat zal er moeten gebeuren om de dienstverlening sneller op orde te krijgen?

Vraag 4

Weet u waar de diepere oorzaken liggen van de problemen bij het CBR? Zo ja, welke zijn dat?

Vraag 5

Welke maatregelen moeten op korte termijn worden genomen en welke op lange termijn?

Vraag 6

Hoe lang denkt u dat het aangescherpte toezicht op het CBR gehandhaafd zal moeten blijven?

Vraag 7

Kunt u alle correspondentie die het CBR en u gevoerd hebben op een rij zetten en aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 8

Kunt u deze vragen beantwoorden tijdig voor het algemeen overleg CBR van 12 maart 2019?


X Noot
1

De Telegraaf, 22 februari 2019, «Directeur probleemkind CBR stopt ermee» (https://www.telegraaf.nl/nieuws/3194667/directeur-probleemkind-cbr-stopt-ermee)

Naar boven