Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192019Z03532

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de externe inhuur bij provincies soms meer dan 30 procent is (ingezonden 21 februari 2019).

Vraag 1

Kunt u de cijfers over het percentage externe inhuur per provincie aan de Kamer doen toekomen?1

Vraag 2

Kunt u deze vraag beantwoorden vóór vrijdag 1 maart 2019?