Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192019Z03351

Vragen van de leden Karabulut (SP) en Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het uitzetten van een journalist door Marokko (ingezonden 20 februari 2019).

Vraag 1

Bent u ermee bekend dat een Nederlandse journalist, die onder andere werkte aan artikelen over migratie en de protesten in het Rifgebied, Marokko is uitgezet?1 Welke redenen zijn hiervoor gegeven door de Marokkaanse autoriteiten?

Vraag 2

Deelt u de zorgen dat deze uitzetting past in een trend van toenemende repressie in Marokko tegen journalisten?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten op de uitzetting?2

Vraag 4

Bent u bereid de Marokkaanse ambassadeur te ontbieden en er op aan te dringen dat journalisten vrij toegang krijgen tot Marokko? Zo nee, waarom niet en wat doet u dan?

Vraag 5

Bent u bekend met berichten over de slechte gezondheid van protestleider Nasser Zafzafi uit de Rif, die om politieke redenen veroordeeld is?3 Wat klopt hiervan? Deelt u de zorgen hierover?

Vraag 6

Hoe spant u zich in om de ten onrechte opgesloten Rif-demonstranten in Marokko vrij te krijgen en voor goede medische behandeling van gevangenen?


X Noot
1

Journalist Gerbert van der Aa Marokko uitgezet, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/18/journalist-gerbert-van-der-aa-is-marokko-uitgezet-a3654424, 18 februari 2019.

X Noot
2

Brief aan Minister van Buitenlandse Zaken over uitzetting journalist Van der Aa uit Marokko, https://www.nvj.nl/nieuws/brief-minister-over-uitzetting-journalist-der-aa-marokko, 19 februari 2019.

X Noot
3

Marokko brengt het leven van Nasser Zafzafi in gevaar, https://arifnews.com/news/marokko-brengt-het-leven-van-nasser-zafzafi-in-gevaar/, 28 januari 2019.