Vragen van de leden Alkaya en Van Raak (beiden SP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat de topman van ABN AMRO niet wil dat de overheid treuzelt met de verkoop (ingezonden 11 februari 2019).

Vraag 1

Kunt u, al dan niet via NL financial investments (NLFI), aan ABN AMRO verzoeken om openbaar te maken welke toekomstscenario’s voor deze bank zijn uitgewerkt, en kunt u de Kamer informeren over de uitkomst van uw verzoek?1

Vraag 2

Kunt u alle rapportages over verschillende toekomstscenario’s voor ABN AMRO, die in 2018 door de bank zijn uitgewerkt, openbaar maken en aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

In hoeverre acht u de informatieplicht aan de Kamer ook van toepassing op bedrijven waarbij de Nederlandse staat de grootste aandeelhouder is?


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 1374

Naar boven