Vragen van de leden Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de online omgevingsanalyse die is opgesteld in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) (ingezonden 25 januari 2019).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het rapport «Resultaten online omgevingsanalyse en online gesprekken over toekomst Schiphol» dat in opdracht van de ORS is opgesteld?1

Vraag 2

Wat is het doel geweest van deze online analyse?

Vraag 3

Bent u op de hoogte van deze analyse?

Vraag 4

Hoeveel heeft deze analyse gekost en met welke geld is deze analyse gefinancierd?

Vraag 5

Waar en op welke wijze is aantoonbaar geborgd dat het grootschalig verzamelen, verrijken, categoriseren en publiceren van data op deze wijze is toegestaan in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens?

Naar boven