Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Spoor in plaats van vliegen kansloze missie» (ingezonden 24 oktober 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Spoor in plaats van vliegen kansloze missie»?1

Vraag 2

Kent u de studies van CE Delft («Committed tot the Environment») en Vrije Universiteit (VU) 2010/2014 over de externe kosten voor infrastructuur van verkeer, overheidskosten van mobiliteit, waarbij de kosten van infrastructuur, externe kosten, externe voordelen en subsidies/belastingen per modaliteit op een rij zijn gezet?

Vraag 3

Hoeveel geld geeft de Nederlandse overheid jaarlijks uit aan:

  • a) spoor, investeringen, onderhoud en andere aan spoor gerelateerde zaken (inclusief en gespecificeerd naar investeringen in harde infrastructuur, beheer en onderhoud, subsidies, steun aan de vervoersbedrijven en railbeheer, ontwikkeling van treinen, stations en andere relevante subsidies, etc.);

  • b) investeringen in wegen en zaken gerelateerd aan automobiliteit (inclusief en gespecificeerd naar investeringen in harde infrastructuur, beheer en onderhoud, subsidies, steun aan de auto-industrie, rustplaatsen, faciliteiten, verkeersveiligheid en alle andere relevante zaken);

  • c) investeringen in de luchtvaart (inclusief en gespecificeerd naar investeringen in harde infrastructuur, beheer en onderhoud, subsidies, steun aan de luchtvaartindustrie, luchthavens, faciliteiten en alle andere relevante zaken)?

Vraag 4

Hoeveel inkomsten (waaronder heffingen, accijnzen, belastingen, tol, aankoopbelasting, vergoedingen, uitkeringen etc.) gerelateerd aan de infrastructuur voor als het gaat om investeringen en/of gebruik/eigendom voor verplaatsingen per trein, auto (inclusief inkomsten over busvervoer en logistiek) en vliegtuig heeft de overheid jaarlijks?

Vraag 5

Hoeveel mensen verplaatsen zich dagelijks per spoor, auto of vliegtuig?

Vraag 6

Zijn de kosten per modaliteit per reizigerskilometer inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld als het gaat om verplaatsingen per trein, bus, tram, metro, auto, fiets, motor, brommer etc.? Is dat te berekenen? Kunt u de kosten en opbrengsten per modaliteit meenemen in de uitwerking van het Infrastructuurfonds / Mobiliteitsfonds?

Vraag 7

Deelt u de mening dat er gekeken moet worden naar alle kosten en opbrengsten als het gaat om keuzes in modaliteiten? Kunt u verklaren waarom dat in de huidige systematiek niet zo is?

Vraag 8

Is het waar dat de luchtvaart grotendeels haar eigen infrastructuur financiert? In hoeverre financieren de spoorwegen hun eigen infrastructuur?


X Noot
1

De Telegraaf, 18 oktober 2018, «Spoor in plaats van vliegen kansloze missie» (https://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7gG/8xhAY/original)

Naar boven