Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het repressieve optreden van de Venezolaanse autoriteiten tegen jongeren (ingezonden 21 september 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Venezolaanse autoriteiten doden duizenden jonge, arme mannen bij strijd tegen criminaliteit»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de beschuldiging van Amnesty International dat Venezuela onder het mom van de strijd tegen criminaliteit opzettelijk en op grote schaal jonge mannen uit achterstandswijken doodt?

Vraag 3

Deelt u de analyse dat het optreden van de Venezolaanse autoriteiten in de praktijk veelvuldig neerkomt op schendingen van het recht op leven?

Vraag 4

Deelt u de constatering dat verantwoordelijken voor ernstige mensenrechtenschendingen van de kant van de Venezolaanse autoriteiten veelal kunnen rekenen op straffeloosheid?

Vraag 5

Bent u bereid in uw contact met de Venezolaanse autoriteiten aandacht voor deze kwestie te vragen en aan te dringen op het beëindigen van disproportioneel geweldsgebruik en berechting van mensenrechtenschenders?


X Noot
1

Venezolaanse autoriteiten doden duizenden jonge, arme mannen bij strijd tegen criminaliteit, https://www.amnesty.nl/actueel/venezolaanse-autoriteiten-doden-duizenden-jonge-arme-mannen-bij-strijd-tegen-criminaliteit, 20 september 2018.

Naar boven