Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een aantal gedetineerden in Bahrein (ingezonden 5 september 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Bahrein: Cruel denial of medical treatment endangers lives of jailed activists»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat Hassan Mushaima en andere gedetineerden door de autoriteiten in Bahrein goede medische zorg wordt onthouden?

Vraag 3

Deelt u de analyse van Amnesty International dat Hassan Mushaima en anderen gewetensgevangenen zijn en niet alleen goed behandeld dienen te worden, maar ook direct vrijgelaten moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid hiertoe op te roepen?


X Noot
1

Bahrain: Cruel denial of medical treatment endangers lives of jailed activists, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/bahrain-cruel-denial-of-medical-treatment-endangers-lives-of-jailed-activists/, 6 augustus 2018.

Naar boven