Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-20182018Z09231

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ploumen (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Becker (VVD), Diks en Van Ojik (beiden GroenLinks), Van der Staaij (SGP), AgnesMulder en Van Helvert (beiden CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt» (ingezonden 22 mei 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt»?1

Vraag 2

Klopt het dat deze zeven activisten enkel zijn opgepakt omdat ze campagne voerden om het autorijden voor vrouwen mogelijk te maken in Saudi Arabië?

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat deze activisten als verraders worden weggezet?

Vraag 4

Bent u bereid in bilateraal en Europees verband aandacht te vragen voor deze kwestie bij de Saudische Minister van Buitenlands Zaken en het hoofd van de Saudische mensenrechtencommissie, die recentelijk een Nederlandse parlementaire delegatie hebben ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Ziet u aanleiding om, in navolging van diverse mensenrechtenorganisaties, in bilateraal en Europees verband te pleiten voor vrijlating van betreffende activisten. Zo nee, waarom niet?2

Vraag 6

Hoe verhouden deze arrestaties zich tot het koninklijk besluit van 26 september 2017 die vrouwen het recht gaf auto te rijden?3