Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Amsterdam: laat krakende asielzoekers zitten» (ingezonden 6 april 2018).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Amsterdam: laat krakende asielzoekers zitten»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat kraken illegaal en een schending van het eigendomsrecht is?

Vraag 3

Wat is de gemiddelde wachttijd voor sociale huurwoningen van corporaties in Amsterdam?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de uitgeprocedeerde asielzoekers sociale huurwoningen van corporaties kraken? Bent u bereid om met de gemeente Amsterdam in gesprek te gaan om duidelijk te maken dat dit nu en in de toekomst onacceptabel is?

Vraag 5

Welke middelen heeft u om over te gaan tot ontruiming? Bent u bereid deze middelen per direct in te zetten zodat deze woningen zo snel mogelijk weer bewoond kunnen worden door de mensen die daar recht op hebben?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Fritsma en Kops (beiden PVV), ingezonden 6 april 2018 (vraagnummer 2018Z06384).

Naar boven