Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een VN-lijst met bedrijven die actief zijn in illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied (ingezonden 7 februari 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Vijf Nederlandse bedrijven op VN-lijst om Israëlische nederzettingen»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat, in navolging van een resolutie van de VN-Mensenrechtenraad, een lijst is opgesteld met bedrijven die actief zijn in bezet Palestijns gebied en dat daar vijf Nederlandse bedrijven op staan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Welke Nederlandse bedrijven staan er op de lijst en om welke activiteiten van deze bedrijven gaat het?

Vraag 4

Is er contact opgenomen met deze bedrijven om zorgen te uiten over de in bezet gebied ontplooide activiteiten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid in VN-verband te bepleiten dat deze lijst openbaar wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Vijf Nederlandse bedrijven op VN-lijst om Israëlische nederzettingen, https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/31/vijf-nederlandse-bedrijven-op-vn-lijst-om-israelische-nederzettingen-a1590545, 31 januari 2018.

Naar boven