Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-20182018Z01939

Vragen van de leden Van den Berg en Van der Molen (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het klaar maken van Nederland voor de uitrol van 5G (ingezonden 6 februari 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «KPN: Nederland mag 5G-slag niet missen».1

Vraag 2

Kunt u de meest recente informatie geven over de ontwikkelingen die gaande zijn om te faciliteren dat Nederland klaar kan worden gemaakt voor de uitrol van 5G? Kunt u hierbij ingaan op de Nederlandse situatie van de frequentieband van 3,5 gigahertz (GHz) in relatie tot 5G en de vraag of de frequentieband van 700 megahertz wel of geen goed alternatief zou zijn?

Vraag 3

Klopt het dat andere Europese landen verder zijn op het gebied van voorbereidingen van 5G in vergelijking met Nederland? Zo ja, heeft dit alleen met de complexe situatie van Nederland op het gebied van de 3,5 GHz-band te maken of ook met andere zaken?

Vraag 4

Wat zijn de resultaten van de eerste proeven met 5G zoals die op het Leidseplein?

Vraag 5

Kunt u aangeven of het reëel is dat de Amsterdam Arena bij het Europees kampioenschap van 2020 het eerste 5G-stadion van Europa wordt?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Moorlag (PvdA), ingezonden 2 februari 2018 (vraagnummer 2018Z01760).