Vragen van de leden Ploumen en Gijs vanDijk (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken over het bericht «voorbereiding kernramp kan beter» (ingezonden 2 februari 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Voorbereiding kernramp kan beter»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat Nederland, België en Duitsland onvoldoende voorbereid zijn op een kernramp?

Vraag 3

Welke maatregelen gaat u nemen om beter om te gaan met eventuele grensoverschrijdende incidenten met kerncentrales?

Vraag 4

Op welke wijze gaat u de voorlichting bij incidenten verbeteren?

Vraag 5

Heeft u naar aanleiding van het rapport van de OVV al contact opgenomen met uw Belgische en Duitse collega? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, wanneer gaat u dat doen?

Vraag 6

Op welke wijze wilt u beter gaan samenwerken met België en Duitsland om beter voorbereid te zijn op grensoverschrijdende incidenten?

Vraag 7

Hoe verklaart u het dat het OVV constateert dat Nederlandse autoriteiten zich onvoldoende bewust zijn van onrust over incidenten met kerncentrales? Wat gaat u doen om dit te verbeteren?


X Noot
1

NOS, 31 januari 2018

Naar boven