Vragen van het lid Van Ojik (GroenLinks) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Ethiopië toch niet politieke gevangenen vrijlaat (ingezonden 18 januari 2018).

Vraag 1

Kent u de berichtgeving over de aankondiging van Minister-President Desalegn dat Ethiopië alle politieke gevangenen wil vrijlaten1 en het bericht dat zijn woordvoerder dit later tegensprak?2

Vraag 2

Weet u of de premier inderdaad verkeerd geciteerd is in eerstgenoemde berichten, zoals zijn woordvoerder later meldde?

Vraag 3

Bent u bereid opheldering te vragen over de tegenstrijdige berichtgeving bij de Ethiopische autoriteiten?

Vraag 4

Wat is de huidige situatie met betrekking tot politieke repressie en politieke gevangenen in Ethiopië?

Vraag 5

Heeft Nederland onlangs contact gehad met de Ethiopische autoriteiten over mensenrechten of specifiek politieke gevangenen? Wat is er besproken en op welk niveau?

Vraag 6

Op welke manier probeert Nederland Ethiopië ertoe te brengen de mensenrechtensituatie in het land te verbeteren en de politieke gevangenen vrij te laten?

Vraag 7

Bent u bereid om er bij de Ethiopische regering op aan te dringen om de oorspronkelijke aankondiging van de Minister-President gestand te doen?


X Noot
1

Koert Lindijer, «Ethiopische premier laat politieke gevangenen vrij», NRC Handelsblad (4 januari 2018) 14

X Noot
2

«Ethiopië gaat alle politieke gevangenen toch niet vrijlaten», Knack (6 januari 2018) http://www.knack.be/nieuws/wereld/ethiopie-gaat-alle-politieke-gevangenen-toch-niet-vrijlaten/article-normal-947331.html

Naar boven