Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-20182018Z00243

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het optreden van de Iraanse autoriteiten tegen demonstranten in Iran (ingezonden 12 januari 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Iran: Investigate reports of protestor deaths in custody»?1

Vraag 2

Deelt u de zorgen van Amnesty International over berichten dat vijf demonstranten in detentie in Iran onder verdachte omstandigheden om het leven zijn gekomen?

Vraag 3

Is u bekend hoeveel demonstranten de afgelopen weken in Iran zijn opgepakt? Klopt het dat dit tenminste honderden personen betreft?

Vraag 4

Acht u het waarschijnlijk dat veel demonstranten om politieke redenen zijn opgepakt. Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Staat u achter de oproep van Amnesty International dat de omstandigheden van de dood van de vijf demonstranten onderzocht dienen te worden en dat eventuele verantwoordelijken hiervoor bestraft dienen te worden? Zo ja, bent u bereid hiertoe op te roepen in uw contacten met Iran? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u verder bereid vrijlating van politieke gevangenen in Iran te bepleiten?


X Noot
1

Iran: Investigate reports of protestor deaths in custody, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-investigate-reports-of-protester-deaths-in-custody/, 9 januari 2018.