Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over mogelijke arrestatiebevelen tegen Nederlandse Marokkanen (ingezonden 11 januari 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Nederlandse Marokkanen betrokken bij rechtszaak protestbeweging Rif»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat het Marokkaanse Openbaar Ministerie overweegt om tegen ten minste vier Nederlandse Marokkanen die betrokken waren bij de Rif protesten in Marokko arrestatiebevelen uit te vaardigen? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Vraag 3

Deelt u de grote zorgen van Amnesty International over het optreden van de Marokkaanse autoriteiten tegen vreedzame demonstranten in de Rif, die ten onrechte opgesloten zijn?2 Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat onder de huidige omstandigheden, waarin er geen garantie op een eerlijk proces lijkt te zijn, uitlevering van demonstranten aan Marokko niet aan de orde kan zijn? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Nederlandse Marokkanen betrokken bij rechtszaak protestbeweging Rif, https://nos.nl/artikel/2211240-nederlandse-marokkanen-betrokken-bij-rechtszaak-protestbeweging-rif.html, 10 januari 2018.

X Noot
2

Morocco: Protesters, activists and journalists detained over Rif protests must be released, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/morocco-protesters-activists-and-journalists-detained-over-rif-protests-must-be-released/, 28 november 2017.

Naar boven