Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-20182017Z17370

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem (ingezonden 7 december 2017).

Vraag 1

Kent u de berichten over de voornemens van de Amerikaanse regering om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen en de ambassade in dat land naar Jeruzalem te verplaatsen? Wat is hier precies de stand van zaken?1

Vraag 2

Deelt u de zorgen hierover van meerdere EU-landen, de Hoge Vertegenwoordiger Mogherini en veel landen in het Midden-Oosten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Kunt u toelichten waarom u de motie die oproept de Nederlandse ambassade in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem vorige maand hebt ontraden?2

Vraag 4

Bent u bereid contact op te nemen met uw Amerikaanse collega om uw zorgen uit te spreken over de Amerikaanse voornemens? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Trump erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël, https://nos.nl/artikel/2206170-trump-erkent-jeruzalem-als-hoofdstad-van-israel.html, 6 december 2017.

X Noot
2

Kamerstuk 34 775 V, nr. 12