Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Russische whizzkid wordt rijk door jouw documentjes». (ingezonden 9 oktober 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Russische whizzkid wordt rijk door jouw documentjes»?1

Vraag 2

Klopt het dat de eigenaar de bestanden op een illegale manier heeft verkregen?

Vraag 3

Welke acties bent u voornemens te nemen tegen deze website?

Vraag 4

Bent u bereid om met Google in overleg te gaan om actie te ondernemen tegen deze website?

Vraag 5

Bent u zich ervan bewust dat in sommige Kamerstukken gelinkt wordt naar de betreffende website? Bent u bereid ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt?

Naar boven