Vragen van het lid Lacin (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de berichten dat een toxicoloog meermaals alarm sloeg over gifgas bij Chemours (ingezonden 23 augustus 2017).

Vraag 1

Wat is uw reactie op de stelling van een professor toxicologie in het AD1 dat de stof perfluorisobuteen (PFIB) nooit gebruikt had mogen worden door de Chemours-fabriek in Dordrecht, waar diezelfde stof vorige week ontsnapte?2

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de vergelijking die deze toxicoloog in september vorig jaar maakte tussen mosterdgas en PFIB als het gaat om de dreiging voor de volksgezondheid?3 Waaruit bestaat het verschil van inzicht tussen u en de toxicoloog over de dreiging voor de volksgezondheid die uitgaat van deze stof?4

Vraag 3

Kunt u aangeven in welke mate de DCMR Milieudienst Rijnmond PFIB heeft gedetecteerd bij de genoemde lekkage? Van welke bedrijven in Nederland is naast Chemours bekend dat PFIB (al dan niet als bijproduct) deel uitmaakt van het productieproces?

Vraag 4

Is er bij de recente lekkage sprake geweest van overschrijding van de normen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert met betrekking tot blootstelling aan PFIB?

Vraag 5

Kunt u de Kamer informeren over de gezondheidsrisico’s die optreden op het moment dat PFIB wordt ingeademd?


X Noot
1

Algemeen Dagblad: 22 augustus 2017: Toxicoloog slaat opnieuw alarm over gifgas bij Chemours

X Noot
2

Algemeen Dagblad, 15 augustus 2017: Dwangsom voor Chemours na piekuitstoot gifgas pfib, http://www.ad.nl/dordrecht/dwangsom-voor-chemours-na-piekuitstoot-gifgas-pfib~a8cfa72a/

X Noot
3

Reformatorisch Dagblad, 22 september 2016: Stop uitstoot gifstof door Chemours

X Noot
4

Sliedrecht 24, 10 februari 2017: «Perfluorisobuteen is extreem acuut giftig», https://www.sliedrecht24.nl/boer-perfluorisobuteen-is-extreem-acuut-giftig/

Naar boven