Vragen van de leden Karabulut en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het gebruik van spyware in China (ingezonden 28 juli 2017).

Vraag 1

Kent u het bericht «China legt spyware op in moslimregio»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de Chinese overheid burgers in de provincie Xinjiang verplicht om spyware te installeren, waardoor burgers onder andere op allerlei manieren bespioneerd kunnen worden? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Vraag 3

Klopt het dat burgers die weigeren de spyware te installeren een celstraf van tien dagen riskeren?

Vraag 4

Deelt u de opvatting dat de verplichting tot het installeren van spyware onacceptabel is? Zo ja, bent u bereid uw ongenoegen hierover te delen in uw contact met de Chinese autoriteiten?

Naar boven