Vragen van de leden Jasper vanDijk en Hijink (SP) aan de Minister van Economische Zaken over het zwakke optreden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (ingezonden 20 juli 2017).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de uitzending van Groeten van Max waaruit blijkt dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zelden optreedt tegen misleiding en oplichting door bedrijven?1

Vraag 2

Erkent u dat Omroep MAX regelmatig misstanden rapporteert aan de ACM, maar dat deze «waakhond» nauwelijks ingrijpt, waardoor bedrijven weinig urgentie voelen om hun werkwijze aan te passen?2

Vraag 3

Hoe verklaart u dat de ACM niet of nauwelijks ingrijpt op basis van deze uitzendingen, laat staan boetes uitdeelt? Heeft dit te maken met een gebrekkige capaciteit of worden serieuze misstanden bewust niet opgepakt?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de ACM nalatig is geweest inzake de kwestie «1 2 Butterfly», omdat die na herhaalde verzoeken van Omroep MAX geen gevolg heeft gegeven aan het handhavingsverzoek?

Vraag 5

Hoe kan het dat een malafide incassobureau al vier jaar in opspraak is, maar nog steeds niet is aangepakt door de ACM?3

Vraag 6

Is het nog steeds beleid dat de ACM liever een «wenkbrauwgesprek» voert dan een boete uitdeelt? Begrijpt u dat dit weinig indruk maakt op malafide bedrijven?4

Vraag 7

Bent u bereid om voorstellen te doen waardoor de ACM werkelijk een «waakhond» met tanden gaat worden?

Vraag 8

Als de ACM zijn werkwijze niet verandert, bent u dan bereid om de oprichting van een aparte consumentenautoriteit te onderzoeken, een organisatie die daadkrachtig optreedt tegen bedrijven die consumenten misleiden en/of oplichten?


X Noot
2

Zie bijvoorbeeld uitzending over hotel piccolo/premium kiosk op 3 juli jl. Wetgeving schriftelijkheidsvereiste bestaat sinds 2014, dus ACM had vanaf 2014 kunnen aanpakken. https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/reizen-verkeer/premiumkiosk/

X Noot
3

Meldpunt!, 31 januari 2017 https://www.omroepmax.nl/meldpunt/uitzending/tv/meldpunt-dinsdag-31-januari-2017/ en zie ook de uitzending van Radar, 8 mei 2017

X Noot
4

NRC, 11 april 2015

Naar boven