Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-20172017Z10107

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het oppakken van onder meer de Turkse directeur van Amnesty International (ingezonden 7 juli 2017).

Vraag 1

Kent u het bericht «Turkse directeur Amnesty International opgepakt»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de directeur van Amnesty International in Turkije is gearresteerd, samen met een tiental andere prominente mensenrechtenactivisten en kopstukken van non-gouvernementele organisaties? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Vraag 3

Deelt u de opvatting dat vanwege afwezigheid van enig bewijs van betrokkenheid bij internationaal erkende misdrijven de opgepakte personen per direct vrijgelaten dienen te worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid contact op te nemen met uw collega’s in Turkije om hiertoe op te roepen?

Vraag 4

Kunt u aangeven wat het resultaat is van eerdere inspanningen van het kabinet om Turkije op te roepen om de beginselen van rechtsstaat te waarborgen, waaronder het respecteren van mensenrechten, fundamentele rechten, het recht op een eerlijk proces en het beginsel van vermoeden van onschuld?2


X Noot
1

Turkse directeur Amnesty International opgepakt, http://nos.nl/artikel/2181688-turkse-directeur-amnesty-international-opgepakt.html, 6 juli 2017.

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 2246