Vragen van het lid Popken (PVV) aan de Minister van Defensie over het bericht dat mariniers een dure klimreis van bijna 1 miljoen euro hebben gemaakt (ingezonden 28 maart 2017).

Vraag 1

Kent u het bericht «Mariniers kwaad na dure klimreis»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat er 900.000 euro aan deze expeditie is uitgegeven? Zo ja, wanneer bent u op de hoogte gesteld van het voornemen van deze oefening?

Vraag 3

Wat was de toegevoegde waarde van deze missie? Als die er al was, was die doelstelling niet anders/elders en goedkoper te realiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd?

Vraag 4

Wat gaat u doen om de onvrede onder het korps mariniers over dit voorval weg te nemen?

Vraag 5

Kunt u aangeven waarom dergelijke expedities te billijken zijn, terwijl de marine op tal van andere disciplines extra moet bezuinigen?

Naar boven