Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de beveiliging van websites van Nederlandse ambassades (ingezonden 22 maart 2017).

Vraag 1

Hoe beoordeelt u de berichtgeving over de inadequate beveiliging van websites van Nederlandse ambassades?1 Klopt het dat de websites van de Nederlandse ambassades in Afghanistan, China, Egypte en Soedan nog altijd onvoldoende zijn beveiligd?

Vraag 2

Wat zijn de risico's voor bezoekers van deze websites, aangezien er geen veilige verbinding via HTTPS tot stand kan worden gebracht omdat bezoekers worden terug verwezen naar een HTTP-website?2

Vraag 3

Klopt het dat deze risico’s al enige tijd bekend zijn bij uw ministerie en dat bezoekers al maanden onnodig veel risico lopen?

Vraag 4

Wanneer verwacht u een oplossing te hebben voor het beveiligingsprobleem?


X Noot
1

Binnenlands Bestuur, 10 maart 2017, «Beveiliging overheidssites nog steeds niet op orde», http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/beveiliging-overheidssites-nog-steeds-niet-op.9559719.lynkx

X Noot
2

Open State Foundation, 10 maart 2017, «Ondanks toename, helft alle overheidswebsites nog steeds geen veilige verbinding», https://openstate.eu/nl/2017/03/ondanks-toename-helft-alle-overheidswebsites-nog-steeds-geen-veilige-verbinding/

Naar boven