Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-20172017Z02299

Vragen van de leden Smaling (SP), Dik-Faber (ChristenUnie), RemcoDijkstra (VVD), Ouwehand (PvdD), Cegerek (PvdA), Van Veldhoven (D66), Van Tongeren (GroenLinks) en Geurts (CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat chemiebedrijven de veiligheidsregels schenden (ingezonden 13 februari 2017).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Chemiebedrijven schenden vaak de regels», waaruit blijkt dat meer dan de helft van de risicobedrijven in Nederland de afgelopen jaren de veiligheidsregels heeft overtreden?1

Vraag 2

Kunt u toelichten welke risico’s werknemers en omwonenden hebben gelopen?

Vraag 3

Kunt u ingaan op de onrust in Zaltbommel, waar een grote chemische fabriek vlakbij bewoning is gevestigd en omwonenden zich grote zorgen maken om hun veiligheid en gezondheid?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de reactie van de veiligheidsdeskundige Helsloot, die enerzijds stelt dat de inspectierapporten «overbodige regelgeving met veel papieren rompslomp» betreffen en anderzijds dat bedrijven moedwillig de randen van de wet opzoeken?2

Vraag 5

Zegt u met uw uitspraak «omdat er beter wordt gekeken er ook meer overtredingen worden opgespoord»3, dat de huidige inspectiepraktijk voldoet? Kunt u in uw antwoord ingaan op de samenwerking en verhouding tussen de omgevingsdiensten en de inspectie?

Vraag 6

Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze terugkerende incidenten worden voorkomen in plaats van alleen maar opgespoord?4 5


X Noot
1

Volkskrant, 9 februari 2017

X Noot
2

Volkskrant, 9 februari 2017

X Noot
3

Volkskrant, 9 februari 2017

X Noot
4

Omroep Brabant, 23 januari 2017

X Noot
5

Zie ook het Mondelinge vragenuur in de Kamer van 24 januari 2017