Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over problemen op het spoor na invoering van de nieuwe dienstregeling (ingezonden 24 januari 2017).

Vraag 1

Kent u de problemen op het spoor op de trajecten Utrecht – Leiden, Dordrecht – Rotterdam en Gouda – Alphen aan de Rijn?1 Zo ja, wat is de oorzaak van deze problemen?

Vraag 2

Klopt het dat het spoortracé tussen Utrecht en Leiden zó verzakt is dat in de huidige NS-dienstregeling geen dubbeldekkers mogen worden ingezet, met alle capaciteitsgevolgen van dien?

Vraag 3

Klopt het dat de aanleg van extra spoor op dit tracé wordt vertraagd omdat alle betrokken partijen afwachten in de hoop dat de ander de funderingsproblematiek aanpakt en betaalt?

Vraag 4

Kan het zijn dat het financiersprobleem van de provincie wordt veroorzaakt doordat zij de rijkssubsidie, die hiervoor beschikbaar was, inzet voor de aanleg van de Rijnlandroute?

Vraag 5

Welke mogelijkheden ziet u om deze patstelling te doorbreken?

Vraag 6

Wanneer kunnen de reizigers een soepele treinreis en robuuste dienstregeling verwachten op dit traject?

Vraag 7

Vindt u ook dat deze problemen zó structureel zijn dat daardoor het maatschappelijk belang van betrouwbaar openbaar vervoer in het gedrang komt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, Welke maatregelen stelt u zich voor om deze problemen zo snel mogelijk te verhelpen? Bent u bijvoorbeeld bereid om dit soort enkelspoorverbindingen snel en met voorrang aan te pakken?

Vraag 8

Welke maatregelen neemt u op trajecten waar frequent sprake is van overvolle treinen?


X Noot
1

«Spoorellende tussen Woerden en Leiden», AD 16 januari 2017 (http://www.ad.nl/groene-hart/de-spoorellende-tussen-woerden-en-leiden~a30c5750/), «Veevervoer» in overvolle NS-treinen baart reizigers zorgen», AD 10 januari 2017 (http://www.ad.nl/dossier-dordrecht/veevervoer-in-overvolle-ns-treinen-baart-reizigers-zorgen~a2fd02b5/), «Storingen aan nieuwe treinen Alphen – Gouda zijn kinderziektes», Studio Alphen 20 december 2016 (http://studioalphen.nl/nieuws/167847/storingen-aan-nieuwe-treinen-alphen-gouda-zijn-kinderziektes.html)

Naar boven