Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over kentekenregistratie (in Kampen en Zwolle) om fietsgebruik te bevorderen (ingezonden 28 januari 2016).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Kentekenregistratie om fietsgebruik in Kampen en Zwolle te bevorderen»?1

Vraag 2

Is voorafgaand aan de start van de kentekenregistratie een privacy impact analyse gedaan? Zo ja, is deze gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens en bent u bereid deze ook met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Is automobilisten de gelegenheid geboden zich vooraf af te melden voor de registratie?

Vraag 4

Ligt het in de lijn der verwachting dat kentekenregistratie om fietsgebruik te bevorderen ook in andere gemeenten wordt geïntroduceerd? Zo ja, over welke gemeenten gaat dit en binnen welk tijdsbestek acht u het waarschijnlijk dat de registratie operationeel wordt?

Naar boven