Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het lekken van patiëntgegevens (ingezonden 26 januari 2016).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Patiëntgegevens ziekenhuis Geldrop op straat»1?

Vraag 2

Laat u uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor het lekken van 4.559 patiëntgegevens gedurende 33 dagen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Valt dit incident onder de meldplicht Datalekken? Zo ja, is het gemeld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het St. Anna ziekenhuis het medisch beroepsgeheim geschonden heeft? Zo ja, wat wordt de sanctie? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Nos.nl, 25 januari 2016 «Patiëntgegevens ziekenhuis Geldrop op straat»

Naar boven