Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-20162016Z01095

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de noodkreet van verontruste rechters (ingezonden 21 januari 2016).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat rechters willen dat de rechtspraak met rust wordt gelaten?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op de ervaringen en zorgen van rechters met betrekking tot het Meerjarenplan?2 Wat wordt er gedaan met deze ervaringen en zorgen?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de ervaringen en zorgen van rechters met betrekking tot de schaalvergroting en evaluatie van de herziening gerechtelijke kaart?3 Wat wordt er gedaan met deze ervaringen en zorgen?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de ervaringen en zorgen van rechters met betrekking tot de druk op kwaliteit en de te grote focus op bedrijfsvoering?4 Wat wordt er gedaan met deze ervaringen en zorgen?

Vraag 5

Wat is uw reactie op de ervaringen en zorgen van rechters met betrekking tot de relatie tussen bestuurders en medewerkers in de rechtspraak?5 Wat wordt er gedaan met deze ervaringen en zorgen?

Vraag 6

Wat is er de afgelopen jaren gedaan vanuit u of de Raad voor de Rechtspraak om deze ervaringen, zorgen en aangedragen knelpunten met de medewerkers te bespreken? Wat is er gedaan met de uitkomsten van die besprekingen?

Vraag 7

Kunt u reageren op de uitspraak dat de Nederlandse rechtspraak in vergelijking met andere landen niet duur is?6 Hoeveel mag volgens u goede rechtspraak kosten?

Vraag 8

Hoe wordt de samenspraak tussen bestuurders en medewerkers nu vormgegeven? Kunt u in uw antwoord tevens aangeven wat u vindt van de ervaring van rechters dat deze samenwerking en samenspraak onvoldoende is?7

Vraag 9

In hoeverre gaat u de conclusies uit de enquête Tegenlicht meenemen bij de overwegingen om meer geld vrij te maken voor de rechtspraak?


X Noot
1

NRC.next, 19 januari 2016, Rechters zijn boos: laat rechtspraak met rust.

X Noot
2

Resultaten enquête Tegenlicht, de rechterlijke organisatie tegen het licht.

X Noot
3

Resultaten enquête Tegenlicht, de rechterlijke organisatie tegen het licht.

X Noot
4

Resultaten enquête Tegenlicht, de rechterlijke organisatie tegen het licht.

X Noot
5

Resultaten enquête Tegenlicht, de rechterlijke organisatie tegen het licht.

X Noot
6

Resultaten enquête Tegenlicht, de rechterlijke organisatie tegen het licht, pagina 4.

X Noot
7

Resultaten enquête Tegenlicht, de rechterlijke organisatie tegen het licht, pagina 11.