Vragen van de leden Ypma en Marcouch (beiden PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat er voor een docent geen ruimte op school is om te bidden (ingezonden 11 december 2015).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Biddende docent is niet welkom op Rijswijks Lyceum»1

Vraag 2

Deelt u de mening dat door een biddende docent niet welkom te heten, de kinderen als boodschap krijgen dat ook zij en hun ouders niet welkom zijn als het gaat om hun identiteit, inspiratie en levenshouding?

Vraag 3

Deelt u de mening dat een dergelijke impliciete boodschap bij de kinderen een gevoel van innerlijke onveiligheid teweeg brengt die slecht is voor hun leerhouding, integratie negatief beïnvloedt en bij een aantal gezinnen uitnodigt tot terugtrekking in een religieuze zuil met islamitisch onderwijs waar de kinderen wél welkom zijn inclusief hun religieuze identiteit?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de meerwaarde van het openbaar onderwijs juist is dat een parallelle samenleving volgens eigen zuil niet nodig is, omdat openbare scholen open zijn voor alle levensovertuigingen, zowel voor ouders, leerlingen als docenten?


X Noot
1

Biddende docent is niet welkom op Rijswijks Lyceum, Algemeen Dagblad, 9 december 2015http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4204037/2015/12/08/Biddende-docent-is-niet-welkom-op-Rijswijks-Lyceum.dhtml

Naar boven