Vragen van de leden Beertema en Wilders (beiden PVV) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de islamitische basisschool «Al Andalus» in Venlo-Noord in één jaar tijd met 67 leerlingen is gegroeid (ingezonden 3 september 2015)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Islamitische school Venlo groeit naar 100 leerlingen»?1

Vraag 2

Deelt u mening dat er ten aanzien van de stichting van een islamitische school, buiten het criterium van het aantal leerlingen, een ander belangrijker criterium geldt, namelijk de missie en de visie van een school op de samenleving?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de missie en de visie van de basisschool «Al Andalus» op geen enkele manier overeenkomt met de maatschappijvisie van de inwoners van Venlo en de manier waarop die met elkaar willen samenleven?


X Noot
1

«Islamitische school Venlo groeit naar 100 leerlingen», De Limburger d.d. 2-9-2015 http://www.1limburg.nl/islamitische-school-venlo-groeit-naar-100-leerlingen

Naar boven