Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het bericht «Bijna oorlog met Venezuela» (ingezonden 14 juli 2015).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Bijna oorlog met Venezuela»?1

Vraag 2

Waarom heeft u, naar aanleiding van eerdere vragen (specifiek vraag 2), op geen enkele wijze aangegeven dat de marine van Venezuela de Arubaanse wateren was binnentrokken?2

Vraag 3

Zijn er destijds naar aanleiding van de agressie van Venezuela door Nederlandse zijde militaire stappen gezet om de veiligheid van het Koninkrijk te garanderen? Zo ja welke? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4

Welke rol heeft de militaire dreiging door Venezuela gespeeld in het plotselinge draaien van de Nederlandse regering inzake de politieke onschendbaarheid van socialistenspion «Carvajal»?

Vraag 5

Welke specifieke stappen zijn er gezet door de Nederlandse regering (of op initiatief daarvan) in de kwestie «Carvajal» en welke reacties zijn daarop gekomen van Venezuela, de Verenigde Staten en Aruba? Graag een duidelijk overzicht.

Vraag 6

Ziet u inmiddels in, mede gezien de groeiende internationale spanningen, dat niet bezuinigd dient te worden op defensie, maar minimaal toegewerkt moet worden naar de afgesproken NAVO-norm van 2%?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 11 augustus 2015

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 2685

Naar boven