Mondelinge vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de gang van zaken op het Ministerie van V&J rond de ontwikkeling en bouw van het ICT-systeem RADAR, de aanzienlijke kostenoverschrijdingen, het niet-functioneren van RADAR, de afhankelijkheid van het Ministerie van marktpartijen en de wijze waarop de Kamer hierover in de afgelopen jaren is geïnformeerd (NRC, 20 juni 2015) (ingezonden 23 juni 2015).

Naar boven