Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Veiligheid en Justitie over het niet beschikbaar zijn van de website van de NOS tijdens de stroomstoring op 27 maart 2015 (ingezonden 31 maart 2015).

Vraag 1

Klopt het dat de website van de NOS, www.nos.nl, ongeveer een uur uit de lucht was tijdens de stroomstoring van 27 maart 2015?

Vraag 2

Klopt het dat Nederland 1 en Radio 1 fungeren als nationale rampenzender?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er in dit digitale tijdperk ook online een equivalent moet zijn van een nationale rampenzender? Zo ja, hoe beoordeelt u het dat de website van de NOS tijdens een stroomstoring ongeveer een uur uit de lucht was?

Vraag 4

Wanneer zal de eerder aangekondigde verbetering van de back-up van de NPO ten behoeve van de functie als rampenzender worden gerealiseerd?1 Geldt deze aangekondigde verbetering ook voor het digitale domein?

Vraag 5

Bent u bereid na te gaan wat de precieze oorzaak is van het niet beschikbaar zijn van NOS.nl ten tijde van de stroomstoring?


X Noot
1

NOS, 4 februari 2015, «NPO verbetert back-up rampenzender», http://nos.nl/artikel/2017098-npo-verbetert-back-up-rampenzender.html.

Naar boven