Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-20152015Z02969

Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Segers (ChristenUnie) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over het Megabenefiet-gala «Het is nu of nooit» in Utrecht (ingezonden 20 februari 2015).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het Megabenefiet-gala «Het is nu of nooit» in Utrecht op 1 maart 2015?

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van het feit dat Sheikh Assim Al-Hakeem daar spreekt?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u zijn uitspraken dat er een jihad is in Syrie, waarmee hij legitimeert dat jongeren afreizen naar Syrie voor een gewapende strijd?1

Vraag 4

Welke mensen hebben reeds een visum gekregen voor dit benefiet gala en is er voldoende screening geweest vooraf of vindt die nog achteraf plaats?

Vraag 5

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), ingezonden 20 februari 2015 (vraagnummer 2015Z02968).