Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-20142014Z08292

Vragen van de leden Bosma en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verkapt stemadvies van de gemeente Sittard (ingezonden 9 mei 2014).

Vraag 1

Kent u het bericht «Sittard stuurt inwoners pro-EU-brief»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat een gemeente het stemgedrag van haar burgers probeert te beïnvloeden door een pro-EU stemadvies rond te sturen? Zo neen, waarom niet?

Vraag 3

Bent u bereid de burgemeester van Sittard op het matje te roepen om hem te verplichten een brief naar zijn inwoners te sturen waarin hij afstand neemt van zijn pro-EU stellingname? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4

Wilt u deze vragen ruim voor 22 mei beantwoorden?