Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-20142014Z05740

Vragen van de leden Straus en Lucas (beiden VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat MBO scholen nee moeten verkopen (ingezonden 28 maart 2014).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «MBO moet nee verkopen»?1

Vraag 2

Heeft u een beeld van de specifieke opleidingen waar onvoldoende stageplaatsen voorhanden zijn? Zijn er regionale verschillen in de mate waarin er te weinig stageplaatsen voorhanden zijn?

Vraag 3

In hoeverre is er een verband tussen het tekort aan stageplaatsen en het arbeidsmarktperspectief van die opleidingen?

Vraag 4

In hoeverre verwacht u dat het wetsvoorstel Macrodoelmatigheid MBO, dat nog in voorbereiding is, in de toekomst dit stage tekort kan verhelpen of voorkomen?

Vraag 5

Deelt u de mening dat stages de verantwoordelijkheid van scholen moeten zijn? Kan direct contact tussen scholen en de regionale arbeidsmarkt een oplossing zijn voor het tekort aan stageplaatsen? Zijn er voorbeelden van ROC’s die hier heel goed op inspelen? Hebben deze dan ook een minder groot probleem? In hoeverre ligt er een rol bij de SBB2 om dit probleem in de toekomst te voorkomen?

Vraag 6

In hoeverre zullen de studiebijsluiter en de kwaliteitsafspraken een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van het tekort aan stageplaatsen?

Toelichting:

deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Meenen (D66), ingezonden 26 maart 2014 (vraagnummer 2014Z05543)


X Noot
1

Telegraaf, 25 maart 2014

X Noot
2

SBB: Stichting samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven