Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-20142013Z22636

Vragen van het lid Verheijen (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Geen hoger loon voor EU-functionarissen» (ingezonden 20 november 2013).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen»?1

Vraag 2

Deelt u de tevredenheid over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie?

Vraag 3

Kunt u ons informeren over de mogelijkheden van de Europese Commissie op dit moment en kunt u aangeven of de Commissie overweegt om middels een verlaging van de pensioenpremies voor EU-werknemers alsnog de salarissen te laten stijgen?

Vraag 4

Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het Europees ambtenarenstatuut?

Vraag 5

Blijft de inzet van de Europese Raad ongewijzigd indien de Europese Commissie met een afgezwakt voorstel komt?