Vragen van het lid Van Klaveren (PVV) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de tientallen miljoenen extra voor ontwikkelingshulp (ingezonden 1 november 2013).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Extra geld ontwikkelingssamenwerking»?1

Vraag 2

In hoeverre klopt het dat er 50 miljoen euro extra wordt gepompt in de hulpindustrie, een bedrag dat eigenlijk gereserveerd was voor handel?

Vraag 3

Wat is de meerwaarde voor de Nederlandse bevolking dat er tientallen miljoenen extra in de bodemloze putten van de ontwikkelingshulp verdwijnen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het – helemaal in tijden van crisis – economisch verstandiger is om de miljarden die nu naar ontwikkelingshulp gaan, te steken in lastenverlichting in eigen land in plaats van het te doneren aan corrupte exotische regimes? Zo neen, waarom niet?

Naar boven