Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-20142013Z17959

Vragen van het lid Maij (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de naturalisatie van vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben op grond van het generaal pardon (ingezonden 23 september 2013).

Vraag 1

Herinnert u zich de eerdere vragen over de naturalisatie van vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben op grond van het generaal pardon (RANOV-regeling uit 2007)?1 2

Vraag 2

Hoeveel van deze vreemdelingen hebben inmiddels een aanvraag gedaan om het Nederlanderschap te verkrijgen?

Vraag 3

Hoeveel van deze aanvragen zijn toegewezen?

Vraag 4

Hoeveel van deze aanvragen zijn afgewezen vanwege het ontbreken van documenten om de identiteit of nationaliteit aan te tonen?

Vraag 5

Hoe vaak is een aanvraag gehonoreerd omdat de aanvrager vanwege bewijsnood niet in staat was de vereiste documenten te overleggen?

Vraag 6

Welke overige signalen heeft u van de betreffende vreemdelingen dat ze geen Nederlander kunnen worden omdat het niet lukt de vereiste documenten te verkrijgen?


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 1387

X Noot
2

RANOV staat voor Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet