Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132013Z15955

Vragen van het lid Lucas (VVD) aan de staatssecretaris en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «Kabinet herijkt onderzoekgeld» (ingezonden 20 augustus 2013).

Vraag 1

Is er al opdracht gegeven voor de uitvoering van een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar wetenschappelijk onderzoek?1

Vraag 2

Welke onderzoeksvragen zullen er bij dit IBO worden gehanteerd?

Vraag 3

Welke scenario’s worden er binnen dit IBO uitgewerkt en binnen welke bandbreedte gebeurt dit?

Vraag 4

Op welke wijze zal de Kamer worden betrokken bij dit IBO?

Vraag 5

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg «Wetenschapsbeleid» op 18 september 2013, zodat de antwoorden tijdens dit overleg besproken kunnen worden?


X Noot
1

Scienceguide, 3 juli 2013