Vragen van de leden Yücel en Hamer (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «meer kans op een baan met een Nederlandse naam» (ingezonden 7 juni 2013).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Meer kans op een baan met een Nederlandse naam»?1

Vraag 2

Deelt u de mening, dat het ronduit teleurstellend is dat een niet- Nederlandse achternaam de kans aanzienlijk verkleint om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek?

Vraag 3

Wat is de stand van zaken van het overleg met sociale partners om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan?

Vraag 4

Deelt u de mening dat anoniem solliciteren breder zou moeten worden ingezet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de overheid daarbij een voortrekkersrol hoort te vervullen?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 5 juni 2013

Naar boven