Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132013Z02164

Mondelinge vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst, bij afwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het bericht dat de «fusiebonus» om gemeentelijke herindelingen te stimuleren, in strijd is met de wet (NRC, 31 januari 2013) (ingezonden 5 februari 2013).