Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132013Z00101

Vragen van de leden Knops, Omtzigt en Van Hijum (allen CDA) aan de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Financiën over de Nationale Hypotheekgarantie (ingezonden 7 januari 2013).

Vraag 1

Kunt u vanaf 1 januari 2010 per kwartaal aangeven:

  • a. in hoeveel gevallen aanspraak gemaakt is op de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)?

  • b. bij hoeveel huishoudens met NHG de restschuld is kwijtgescholden en vanwege welke redenen dat is gebeurd (ontslag, beëindiging relatie, werkloosheid, overlijden partner en overige redenen)?

  • c. op welke wijze de woningen van huishoudens met NHG uiteindelijk zijn verkocht (executieverkoop, gedwongen onderhandse verkoop, vrijwillige onderhandse verkoop, etc.)?

Vraag 2

Kunt u aangeven tegen hoeveel procent van de WOZ-waarde woningen verkocht zijn voor elk van de mogelijke wijze van verkopen (het liefst per jaar uitgesplitst)?

Vraag 3

Hoe vaak heeft in 2012 een geldgever een aanvraag gedaan tot executoriale verkoop en in hoeveel gevallen is die toestemming verleend en geweigerd?

Vraag 4

Hoe vaak heeft in 2012 een geldgever een aanvraag gedaan tot onderhandse verkoop en in hoeveel gevallen is die toestemming verleend en geweigerd?

Vraag 5

Waarom hoeft geen toestemming gevraagd te worden voor gedwongen onderhandse verkoop?

Vraag 6

Op welke wijze wordt gecontroleerd of een geldgever zich maximaal en aantoonbaar ingespannen heeft voor het beperken van het verlies bij verkoop van een woning en gehandeld heeft met inachtneming van de alsdan geldende Gedragslijn Intensief Beheer? Gebeurt dit bij elk dossier, gelet op artikel B10 Algemene Voorwaarden NHG?

Vraag 7

Hoe vaak is een claim van een geldverstrekker op NHG geweigerd en op welke gronden is dit gebeurd?

Vraag 8

Wat is het maximale risico dat de Staat en daarmee de belastingbetaler loopt door de achtervangpositie in de NHG?