Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vele moskee-internaten in Nederland (ingezonden 12 november 2012).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Onzichtbaar in het internaat van de moskee»?1

Vraag 2

Hoeveel van deze moskee-internaten telt Nederland en waar bevinden deze kindergevangenissen zich?

Vraag 3

Welke juridische stappen gaat u ondernemen tegen deze islamitische internaten met hun lijfstraffen en illegale winkels?

Vraag 4

Deelt u de mening dat zowel de (deel)gemeente als jeugdwerk keihard aangepakt moeten worden voor het niet ingrijpen bij deze wantoestanden?

Vraag 5

Welke stappen bent u voornemens te treffen ten einde al deze moskee-internaten zo spoedig te sluiten en in de toekomst ook onmogelijk te maken?


X Noot
1

NRC Handelsblad, 10 november 2012

Naar boven