Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Van Bommel (SP) en De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de bloedige onderdrukking van Papoea’s in Indonesië (ingezonden 25 oktober 2012).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bloedig ingrijpen van de Indonesische autoriteiten tijdens een demonstratie gehouden door Papoea’s waarbij naar verluidt tenminste 4 doden zijn gevallen??1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het bloedig neerslaan van demonstraties van Papoea’s door Indonesische autoriteiten helaas structurele vormen heeft aangenomen?

Vraag 3

Bent u bereid deze bloedige onderdrukking te veroordelen? Bent u tevens bereid om de Indonesische ambassadeur te ontbieden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid om initiatieven te ondernemen om de vrije pers in West Papoea te bevorderen aangezien de vrije media daar onmogelijk worden gemaakt door de Indonesische autoriteiten? Zo ja, welke initiatieven?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de tijd is aangebroken om onafhankelijke waarnemers naar het gebied te sturen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Zie West Papua Media, 23 oktober 2012, http://www.westpapuamedia.info  & «Papua rally in Jayapura broken up, say reports, Radio New Zealand International, 23 oktober 2012, http://www.rnzi.com

Naar boven