Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bewind in Egypte onder president Morsi (ingezonden 25 oktober 2012).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten betreffende de bedreiging van de persvrijheid1, het aanhoudende politiegeweld2 en de deelname aan het gebed waarbij er gebeden werd voor de vernietiging van joden3, dit alles onder president Morsi?

Vraag 2

Deelt u de mening dat er in tegenstelling tot uw eerdere verklaringen4 nog altijd een structurele praktijk bestaat van het doden van demonstranten, het martelen van gevangenen en het intimideren van critici, zoals ook blijkt uit de rapporten aangaande het politiegeweld?

Vraag 3

Hoe verhouden uw uitspraken zich tevens tot de uitspraken van president Morsi tijdens de Algemene Vergadering van de VN over de beperking van de vrijheid van meningsuiting?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het deelnemen van president Morsi aan een gebed waarin wordt opgeroepen tot vernietiging van de joden, onacceptabel is en leidt tot het verder aanwakkeren van antisemitisme? Bent u van mening dat hiermee het vredesverdrag met Israël verder onder druk is komen te staan? Bent u bereid dit te veroordelen en u tevens in te zetten voor een EU-veroordeling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hoeveel geld is met de nauwere economische samenwerking gemoeid waar in het persbericht op de website van uw ministerie over wordt bericht?5 Wanneer wordt de Kamer over deze samenwerking geïnformeerd? Hoe verhouden deze berichten van verdere samenwerking zich tot de verslechtering van de positie van mensenrechten in Egypte? Hoe verhoudt dit zich verder tot het principe van «more for more, less for less» wat u hanteert?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de hervatting van de wapenexport naar Egypte vanwege vermeende verbetering van de mensenrechten onder president Morsi  gezien het bovenstaande voortijdig is geweest? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

«Egypt’s Islamist Leaders Accused of Stifling Media», Nytimes.com, 15 augustus 2012 & At U.N., Egypt and Yemen Urge Curbs on Free Speech», Nytimes.com, 26 september 2012

X Noot
2

«Egyptian police torture 88, kill 34 under President Morsi: Rights report», English.ahram.org.eg, 15 oktober 2012.

X Noot
3

«Jewish group condemns Egypt’s president for prayer where preacher calls for Jews destruction», washingtonpost.com, 23 oktober 2012.

X Noot
4

Kamerstuk, 22 054, nr. 204 en Verslag VAO Raad Buitenlandse Zaken, 11 oktober 2012, Kamerstuk, 2012D37915.

X Noot
5

«Nederland bespreekt nauwere samenwerking met Egypte», minbuza.nl, 21 oktober 2012.

Naar boven