Vragen van de leden Omtzigt en Knops (beiden CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «het weigeren van de toegang tot India van twee begeleiders van het Dendron college uit Horst» (ingezonden 9 oktober 2012).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het weigeren van de toegang tot India van twee begeleiders van het Dendron college uit Horst (en daarmee indirect ook vier leerlingen), hoewel zij wel beschikten over een geldig visum voor toegang tot India?1

Vraag 2

Bent u bereid om aan de ambassadeur van India in Nederland opheldering te vragen waarom de visa, die door haar ambassade zijn afgegeven, niet erkend werden door de autoriteiten van India?

Vraag 3

Vindt u dat de reden die de ambassadeur en regering van India geven om deze mensen de toegang te weigeren, een geldige reden is?

Vraag 4

Bent u bereid de ambassadeur te vragen op welke manier de Indiase autoriteiten hun fout willen rechtzetten?


X Noot
1

www.l1.nl, India stuurt hulpverleners Horst rechtsomkeert

Naar boven